Radka Maxová

ANO2011

Na webu PSP

SKÓRE: -40 %

Jak hlasovala?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zrušení zákona o prodejní době (zamítací návrh) neúčast PROTI
Zrušení EET (zamítací návrh) neúčast PROTI
Zdržování elektronizace receptů (zamítací návrh) neúčast PRO
Přísnější dohled na bankami a transakcemi PRO PROTI
Zrušení povinné školky zdržuje se PRO
Zrychlení stavby dopravní infrastruktury PRO PRO
Zrušení urážky úředníka (zamítací návrh) PRO PROTI
Zmírnění protikuřáckého zákona (zamítací návrh) PRO PROTI
Zákaz reklamy na pohřební služby kolem nemocnic (zamítací návrh) PRO PRO
Právo na digitální služby PRO
Zrušení povinného přimíchávání biopaliv (zamítací návrh) neúčast PROTI
Obchodní dohoda se Singapurem PRO
Obchodní dohoda s Japonskem PRO
Legalizace marihuany (zamítací návrh) PROTI
Liberalizace železnic PRO
Národní sportovní agentura neúčast PROTI
Liberalizace zákazu prodejů PRO
Regulace směnáren PRO PROTI
Covid: odložené zájezdy PROTI
Covid: lékaři PRO
Covid: export PROTI
Covid: nájmy PROTI
Covid: hlášení turistů PROTI
Covid: Kompenzační bonus PRO
Covid: úlevy PRO
ČNB PROTI
Maturita z matematiky PRO
Omezení mobilů na školách PROTI
Uber blokuje kontroly PROTI
Regulace koloběžek PROTI
Regulace taxikářů PROTI
Sčítání lidu PROTI
Bankovní identita PRO
Kurzarbeit PROTI
5000 pro důchodce PROTI
Oddlužení dětí PRO
Skuteční vlastníci PROTI
Zbraně v LZPS PRO
Covid: daňové úlevy PRO
Covid: pojistné PRO
Covid: úleva od školení PRO
Daň z nabytí nemovitosti PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB PROTI
Rozšíření EET PRO PROTI
Potravinová soběstačnost PROTI
Homosexuální sňatky (zamítací návrh) PROTI
Mlčenlivost advokátů zdržuje se PROTI
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Regulace průvodců PROTI
Zdanění církevních restitucí PRO PROTI
Novela stavebního zákona PRO
Pěstouni – homosexuálové PRO
Legalizace Uberu PRO
Novela zákona o pobytu cizinců PROTI
Share: Twitter Facebook