Miroslava Němcová

ODS

Na webu PSP

SKÓRE: 32 %

Jak hlasovala?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Zrušení zákona o prodejní době (zamítací návrh) neúčast PROTI
Zrušení EET (zamítací návrh) neúčast PROTI
Zdržování elektronizace receptů (zamítací návrh) neúčast PRO
Přísnější dohled na bankami a transakcemi neúčast PROTI
Zrušení povinné školky PRO PRO
Zrychlení stavby dopravní infrastruktury PRO PRO
Zrušení urážky úředníka (zamítací návrh) PROTI PROTI
Zmírnění protikuřáckého zákona (zamítací návrh) PROTI PROTI
Zákaz reklamy na pohřební služby kolem nemocnic (zamítací návrh) PRO PRO
Právo na digitální služby PRO PRO
Zrušení povinného přimíchávání biopaliv (zamítací návrh) neúčast PROTI
Obchodní dohoda se Singapurem PRO
Obchodní dohoda s Japonskem PRO
Legalizace marihuany (zamítací návrh) PROTI
Liberalizace železnic PROTI PRO
Národní sportovní agentura PROTI PROTI
Liberalizace zákazu prodejů PRO PRO
Regulace směnáren PRO PROTI
Covid: odložené zájezdy neúčast PROTI
Covid: lékaři PROTI PRO
Covid: export neúčast PROTI
Covid: nájmy neúčast PROTI
Covid: hlášení turistů neúčast PROTI
Covid: Kompenzační bonus neúčast PRO
Covid: úlevy neúčast PRO
ČNB neúčast PROTI
Maturita z matematiky neúčast PRO
Omezení mobilů na školách neúčast PROTI
Uber blokuje kontroly PRO PROTI
Regulace koloběžek zdržuje se PROTI
Regulace taxikářů zdržuje se PROTI
Sčítání lidu neúčast PROTI
Bankovní identita neúčast PRO
Kurzarbeit PROTI
5000 pro důchodce PROTI
Oddlužení dětí PRO
Skuteční vlastníci PROTI
Zbraně v LZPS PRO
Covid: daňové úlevy neúčast PRO
Covid: pojistné neúčast PRO
Covid: úleva od školení PRO
Daň z nabytí nemovitosti neúčast PRO
Odložení EET PRO
Covid: ČMZRB PRO PROTI
Rozšíření EET PROTI PROTI
Potravinová soběstačnost PROTI
Homosexuální sňatky (zamítací návrh) PROTI
Mlčenlivost advokátů neúčast PROTI
Snížení DPFO PRO
Pokuty za přestupky z dávek PRO
Regulace průvodců zdržuje se PROTI
Zdanění církevních restitucí PROTI PROTI
Novela stavebního zákona PRO
Pěstouni – homosexuálové PRO
Legalizace Uberu PRO PRO
Novela zákona o pobytu cizinců PROTI
Share: Twitter Facebook